Ιδιοκτήτες Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων

Διαμερίσματα Ιδιοκτήτες Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Διαμερίσματα 'Ιωάννα' Ασουμανάκης Γεώργιος (+30) 6977 272956
Συγκρότημα Κατοικιών 'Όλγα' Βαμιεδάκη Όλγα (+30) 69724 20004
Συγκρότημα Διαμερισμάτων Βίλλα Ειρηλένα Λυρής Γιώργος (+30) 69749 39446
Διαμερίσματα 'Καργιανάκης' Καργιανάκης Δημοσθένης (+30) 69767 06162
Διαμερίσματα 'Ερση' Ψυχαράκης Μιχάλης (+30) 69729 07190
Διαμερίσματα 'Ρουσσάκης Εμμανουήλ' Ρουσσάκης Εμμανουήλ (+30) 69477 01316
Διαμερίσματα 'Φουρναράκης' Φουρναράκης Σταμάτης (+30) 69838 70128
Διαμερίσματα 'Bagia' Μπαγιαρτάκη Έυα (+30) 69747 66568
Διαμερίσματα 'Στεφανάκης' Στεφανάκης Ζαχαρίας (+30) 69792 00278
Διαμερίσματα 'Ρουσσάκης Ευάγγελος' Ρουσσάκης Ευάγγελος (+30) 69749 39447
Διαμερίσματα 'Βόλακας Νίκος' Βόλακας Νίκος (+30) 69748 98838
Διαμερίσματα 'Κωνσταντουλάκης' Κωνσταντουλάκης Μανώλης (+30) 69374 28591
Διαμερίσματα 'Βαρβέλης' Βαρβέλης Γιάννης (+30) 69775 88262
Διαμερίσματα 'Παπαϊωάννου' Παπαιωάννου Αλέξανδρος (+30) 69374 70790
Διαμερίσματα 'Μαρκογιαννάκης Σ.' Μαρκογιαννάκης Στέλιος (+30) 69740 22144
Διαμερίσματα 'Φραιδάκης Ματθαίος' Φραιδάκης Ματθαίος (+30) 69747 61800
Διαμερίσματα 'Τερζής Μιχάλης' Τερζής Μιχάλης (+30) 6945 104433